Μελέτες...

 

Αναλαμβάνουμε μελέτες για το νέο σας οδοντιατρείο.

Οι μελέτες αφορούν όλο το ηλεκτρομηχανολογικό κομμάτι των ιατρείων και ταυτόχρονα την εργονομική χωροθετήσεων μηχανημάτων, με βάση τις ανάγκες σας που απορρέουν απο τις συνήθειες σας αλλά και απο τη σωματική σας διάπλαση.

Με αρχιτεκτονικό λογισμικό μπορούμε μαζί να αναπαραστήσουμε, να μετακινήσουμε, να πειραματιστούμε σε υπολογιστή, και να αποκτήσουμε άποψη για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της τοποθέτησης, ακτινογραφικού, πάγκων, μηχανημάτων και μετά σε συνεργασία με τους κατασκευαστές του κτιρίου να συνεννοηθούμε για τα υπόγεια περάσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική ενσωμάτωση στο χώρο σας κάθε νέας ιατρομηχανολογικής αναβάθμισης. Το FlexDental είναι ένα σύστημα υποδομής, όπου όταν εφαρμόζεται, οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη σας ικανοποιείται διακριτικά και χωρίς περεταίρω σκαψίματα και προσθήκες.

Με τις υποδομές που προτείνουμε και έχουμε υλοποιήσει σε αρκετά οδοντιατρεία στο Ηράκλειο Κρήτης, είστε πάντα επίκαιροι σε οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη της τεχνολογίας που θα θέλατε να εφαρμόσετε στο οδοντιατρείο σας.