Μελέτη του χώρου σας με τα βιομετρικά σας στοιχεία

Η εταιρεία μας μπορεί να παραλάβει το ιατρείο σας για κατασκευή των ιατρικών τμημάτων (χώρος μηχανημάτων, αποστείρωση, αποδυτήρια, τουαλέτες ασθενών, γραμματεία, πρόσθετο εξεταστήριο, χώρος πανοραμικού) του ιατρείου σας απο τα μπετά, να κάνει την αρχιτεκτονική μελέτη, την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, την ψύξη, θέρμανση, υδραυλικά και όλη την απαραίτητη μελέτη του ιατρικού εξοπλισμού σας ΔΩΡΕΑΝ* και με πρόβλεψη για οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί στο μέλλον στην ειδικότητα σας.

Η ηλεκτρολογική μελέτη τύπου FlexDental χρησιμοποιείται απο κατασκευαστές- αρχιτέκτονες ιατρείων στο εξωτερικό, και σε επισκέψεις μας εκεί έχουμε δει και συνεργαστεί με αυτούς, χρησιμοποιούμε αρχιτεκτονικά προγράμματα, παίρνουμε τα βιομετρικά σας στοιχεία και πραγματικά προσαρμόζουμε το χώρο σας στις σωματικές διαστάσεις τις δικές σας και των συνεργατών σας (βοηθοί- γραμματεία), καθιστώντας το νέο σας ιατρείο ή την ανακαίνιση σας να ταιριάζει πραγματικά γάντι στις ανάγκες σας

Με την εφαρμογή των παραπάνω εξασφαλίζουμε ότι στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να περάσουμε ξανά εξωτερικά κανάλια ή να ξανασκάψουμε το δάπεδο για την τοποθέτησή κάποιου καινούριου μηχανήματος ή συσκευής

*Προϋπόθεση η ανάθεση σε εμάς της κατασκευής της ιατρικής υποδομής ή της επίβλεψης.

 

Δείτε εδώ φωτογραφίες απο εργασίες