Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι εμπειρίες μας στις επισκευές, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο χώρο σας.

Ταχύτατα αντικαθιστούμε τη λειτουργία και εγκαθιστούμε όλο το απαραίτητο λογισμικό, ακόμα και εξειδικευμένο.

Υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς των δεδομένων απο κατεστραμμένους δίσκους σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες στο χώρο αυτό... αλλά πριν φτάσουμε εκεί σας προγραμματίζουμε τον υπολογιστή σας να παίρνει τακτικά backup (μπορεί και τρεις φορές την ημέρα) για να κρατάμε ζωντανά και επίκαιρα τα δεδομένα σας.